Vad en distanshäst ska kunna inom dressyr

"Vad är grundprinciperna i all inridning och träning samt vad är ridbarhet för en distanshäst?"

Du kan aldrig hantera och få förtroende hos en häst om du inte kan hantera hästens beteende för hand. Det grundläggande arbetet för att bygga en relation och ridbarhet sker först för hand (markarbete). Från detta får du en grund att fortsätta ett arbete under sadel. Om markarbetet sker systematiskt så får du bättre kontroll över din häst. Dessa reaktioner förfinas sedan långsamt (alla svårare rörelser som t ex öppna eller sluta är rörelser som kommer från de grundläggande signalerna) och för en distans häst kan många gånger grunderna räcka till. Men du måste ha en ridbar häst som du kan hantera i alla gångarter även på en distanstävling.

Grundläggande reaktioner
För hand:
1. Gå (öka tempot, svänga)
2. Stanna (minska tempot, rygga)
3. Sidvärts (fram- och bakben)
4. Hästen sänker huvudet och slappnar av

Uppsuttet:
1. Gå (öka tempot, länga steget) i och från alla gångarter
2. Stanna (minska tempot, korta steget, rygga) i och från alla gångarter
3. Vända (frambenen)
4. Sidvärts (fram- och bakben)

Du kontrollerar frambenen med hjälp av tyglarna och din ryttarvikt (stop, svänga höger eller vänster) medan bakbenen kontrolleras med hjälp av ryttarens skänklar (gå, flytta bakbenen till höger eller vänster). Vad ska då en distanshäst kunna? Vad krävs det för lydnad och dressyr för att kunna tävla på elitnivå?

• Hästen ska ha en bas och förstå och ha alla grundläggande reaktioner både för hand och när du är uppsutten. Basen är att förstå alla signaler som ges med syfte att få en speciell reaktion hos din häst.
• Lydnad: Hästen reagerar omedelbart, signalen omvandlas till en lätt hjälp och till en övergång i rytm
• Hästens hastighet kontrolleras: Hästen bibehåller samma tempo och steglängd
• Linjen kontrolleras: Hästen bibehåller sin linje (riktning) och är rakriktad
• Formen kontrolleras: Hästen bibehåller sin form
• Bärighet: Hästen utvecklar mer kraft och bär upp mer vikt på sin bakdel
• Allt ovanstående ska kunna upprepas när som helst och i varje situation

Träning inom alla discipliner syftar till att utveckla grundläggande reaktioner. Det resulterar i att hjälperna förvandlas först till att bli mjukare och sen sker en övergång till andra och mer diskreta hjälper (tex ryttarens säte och position). Genom de grundläggande hjälperna uppnås en total kontroll av hästens ben i samtliga gångarter. Det är detsamma när du startar upp med unga hästar eller om du tränar problemhästar.

Pressure/release (tryck och eftergift) är ett av de viktigaste hjälpmedlen i ridningen. Hästar drivs av sina naturliga instinkter när det gäller att undvika fysiskt obehag (t ex tryck från tyglar och skänklar). Detta är samma inom alla discipliner och inom western, NH eller vanlig engelsk ridstil. Det gäller att hästen får en omedelbar lättnad från trycket och belöning när den gör rätt. De reaktioner som hästar kopplar ihop med eftergift kommer de ihåg bäst eftersom de associerar dessa med minskat obehag. Det är viktigt att distanshästar förstår och tränas i linjen, formen och bärighet även om man i själva tävlingsmomentet inte alltid "rider i form". Det är viktigt att vara konsekvent i träningen, vad som gäller på ridbanan och vad som gäller i terrängen för att undvika att göra hästarna förvirrade.

Självbärighet tränas från allra första början så att hästen kan genomföra varje rörelse utan att ryttaren konstant driver, drar i tygeln eller på andra sätt stör dess naturliga gång. Självbärighet hjälper till att förhindra att hästen hänger i handen och får problem med munnen eller framben. Detta bidrar en friskare häst med lång livslängd även här är det samma i alla discipliner. .

En ung och orutinerad häst har svårt att svara effektivt och maximalt på mer en hjälp i taget. I början måste du göra en sak i taget och låta hästen svara på en signal innan du ger nästa. Hjälperna får aldrig överlappa varandra och ju yngre häst, desto mer separat måste hjälperna ges. När hästen så småningom har lärt sig att svara för varje enskild hjälp, kan flera olika hjälper ges närmare varandra i tid (t ex tygel- och skänkelhjälper kan ges nästan samtidigt). Det är också väldigt viktigt att använda lätta hjälper.
Förstärk hjälperna med din egen tyngd, rösten eller visslinga. Tänk på vad mycket tid och kraft det spar att ha en lättriden häst ute på tävlingsbanan.

Källa:
Horseconnexion.org samt egen erfarenhet.

/Ingrid Boström


 

PEAK ENDURANCE
Dänningelanda Rävagård 35593 Växjö Sweden
Tfn: +46 470 776012 Mobil: +46 70 55 15 333
stallpeak@passagen.se