VM 2010

Många av oss distansryttare såg nog fram mot VM i Kentucky 2010. Och alla räknade så klart med att vi skulle ha ett lag på plats! För att nu inse att det kanske inte blir några svenskar till start.

Och vad har hänt nu på två år:
Först kom nya FEI regler för att få tävla FEI ritter med noviskvalificering och kval på stjärnritterna, sedan högre minimikrav för att vara kvalificerad till mästerskap och sist men inte minst ett förbund som sätter olika kvalificeringskrav först 15 km i timmen och nu 18 km i timmen. Samt att allt ska vara uppnått mycket tidigare än det FEI kräver.

Så i dagsläget gäller följande:
Kvalregler fastställda av SvRF- Först ska ekipaget ha genomfört en 16 mils ritt med genomsnittshastighet med minst 15 km/h under 2009.
Kvalregler för VM fastställda av FEI kvalificeringsperiod är 26 september 2009 till 27 juli 2010:
Häst ska under kvalificeringsperioden ha fullföljt minst 3 CEI2* eller högre.
Ryttare ska under kvalificeringsperioden ha fullföljt minst 5 CEI2* eller högre.
Sedan ska enligt förbundsstyrelsens beslut en 25 februari 2010 alla redan ovanstående kvalade ekipage kvala ytterligare en gång.
De ska senast den 15 maj 2010 ha genomfört en 16 mils ritt med genomsnittshastighet med minst 18 km/h.

Och ändå säger förbundet att endast två ekipage kommer att representera Sverige vid WEG 2010.

Personligen så tycker jag att förutsättningarna har ändras hela tiden från Sv Ridsportsförbundet. Även denna sista gång har man ändrat då gällande följande kriterier från vad som sades från början på sommaren 2009.

Ursprungligen hade alla ekipage på sig att kvala då det uppsatta målet på 15 km även under första delen av 2010 så att även nya -både svenska och tex. amerikanska ekipage kunde kvala in. FEI kvalificeringen har man tid på sig fram till 27 juli 2010 så varför nu utesluta de som gått 15 km men ej är FEI kvalade så här tidigt och redan nu. Samt i texten sägs ändå inget bestämt och fortfarande max två ekipage--inget lag och inget vad som gäller eventuella amerikanska ekipage.

Jag är övertygad om att hela denna debatt är helt beroende på förbundets ekonomi och kostnaden att skicka distansekipage och mycket mindre tankar om en seriös kvalificering för ekipagen.

Hur detta virrvarr av nya regler samt information om regler som uppnås och som ändras påverkar framtida landslagssatsningar är svårt att veta. Men jag tror att viljan att vilja satsa kommer att minska hos flera av de duktiga ryttarna. Min misstro mot förbundets vilja att ha ett aktivt och starkt distanslandslag har definitivt ökat. Och hur kompenseras Distansen ekonomiskt? Får vi andra ekonomiska stöd av förbundet för framtida elitsatsningar?

Jag hoppas att Distanskommitté tar upp dessa frågor på sitt möte den 20-21 mars och ställer krav på Förbundet.

Att alla som satsar för landslaget måste ha klara och gällande regler minst två år innan ett mästerskap. Om man söker sponsorer eller som alla gör lägger ner mycket tid och egna pengar kan inte reglerna ständigt ändras och som man nu kräver ska ha uppnått kvalificeringar långt innan de offentliggjorts.
Även förbundets tolkning av FEI reglerna bör kanske även vidimeras av FEI.

Nästa mästerskap är EM år 2011 vad gäller för regler dit? Som det ser ut nu är det bråttom att få fram klara riktlinjer redan nu från förbundet om de ska sätta reglerna även dit. Eller överlåter det till FEI och Distans kommittén denna gång?

/ Ingrid Boström

 

PEAK ENDURANCE
Dänningelanda Rävagård 35593 Växjö Sweden
Tfn: +46 470 776012 Mobil: +46 70 55 15 333
stallpeak@passagen.se