Vad som behövs för att tävla internationellt

Detta måste svenska ryttare och hästarna ha för att tävla internationellt. Tänk på att allt kan ändras och med kort varsel så dubbel kolla vad som gäller. Svenska hästar behöver inte FEI-pass när de deltar i CEI1* ritter i Sverige. Däremot måste hästen självfallet ha licens, ha ett nationellt pass, vaccinationsintyg samt vara FEI-registrerade.

Handlingar du behöver för internationella tävlingar

• Licens om du tävlar mer än en internationell ritt per år ska du ha den dyrare Guld licensen.

• FEI-PASS
Svenska hästar som tävlar internationellt måste ha ett FEI-pass som utfärdas av Svenska Ridsportförbundet alt. utfärdat av annat lands förbund. Det som är viktigt att tänka på är att passet måste förnyas vart fjärde år.

• FEI REGISTRERING HÄST OCH RYTTARE
Gör detta I god tid så du ser själv att det är infört hos FEI

• FEI-LOGGSHEET
H ämtas och printas ut från nätet, ska sedan följa hästen

• GUL bok.
Ska fyllas I även på utländska ritter

• HÄLSOINTYG OCH FÄRDPLAN
V iktigt att ha med på resa till tävling i annat land, Norge, Danmark och Finland är undantaget. Hälsointyg skall utfärdas av officiell veterinär i avsändarlandet inom 48 tim före lastning. Färdplan bör alltid upprättas och medfölja transporten när restiden beräknas överstiga 8 timmar. Se bilaga

• EU-PASS ( Grått pass)
Passet är en ID-handling och innehåller konturdiagram med beskrivning av hästens färg, tecken och virvlar. Dessutom fakta om hästägare, hästens identitetsnummer, härstamning, ras, dokumenterat vaccinationer, laboratorie-undersökningar och behandlingar m.m. Avelsföreningarna utfärdar hästpass/kontakta resp. avelsförening. Skall alltid medfölja hästen.

• VACCINATIONER
Från och med 2005 gäller nya regler angående vaccineringsintervallet för hästar som tävlar internationellt med 6-månaders. Hur ska reglerna tolkas? Från 1:a Januari 2005 skall alla hästar som tävlar inernationella FEI-tävling vara vaccinerade inom ett 6 månaders intervall. Tänk på att alla vaccinationer måste vara rätt ifyllda i passet och inget uppehäll får vara längre en ett år. 6 månadersintervallet fär överskridas med 21-dagar och vaccinationen får inte göras närmare än 7 dagar.

Många länder kräver intyg om Coggings test.

Medicineringsjournal för alla landslagshästar (prata med ridsportsförbundet om det kan vara aktuellt för dig)

Kompetensbevis för häst- och djurtransport
Ska du låta transportera din häst för deltagande i tävling genom olika länder i Europa så bör du kontrollera om du behöver ett giltigt kompetensbevis för hästtransport. Lagen gäller från januari 2008 men tolkas olika i olika länder. Kolla upp vad som gäller dig och dit resmål samt din transport i kombination med din bil. Om du har kompetensbevis ska även transporten vara godkänd och i vissa fall ska du vara godkänd som transportör och ha färdskrivare om släpet (ekipage) räknas som tungt.

/Ingrid Boström

 

PEAK ENDURANCE
Dänningelanda Rävagård 35593 Växjö Sweden
Tfn: +46 470 776012 Mobil: +46 70 55 15 333
stallpeak@passagen.se