Lär dig sätta upp mål

Vill du tävla internationellt och eventuellt sikta på landslaget?
I och med förändring av FEI's är det bra att planera sitt tävlande och var helt klar med målsättningen med sitt tävlande de närmsta åren. Extra viktigt nu när kvalificeringen är ganska omfattande både för ryttare och hästar. Om du vill satsa så måste du sätt upp mätbara mål. För många kanske det känns som en repetition men bara bestämda mål kan ge bestämda resultat. Var inte en av dem som saknar en utstakad riktning, och samtidigt förväntar dig balans samt framgång i livet och ditt tävlande. Tyvärr för många av oss som även måste arbeta med annat så hänger ofta framgång och lyckande ihop med hur mycket tid och träning du lägger ned på din sport.

Framgångsrika människor har alltid mätbara mål som de har bestämt när de ska uppnå. Inom idrotten så finns det inga stjärnor som är framgångsrika utan mål. Inom affärslivet så är det av avgörande betydelse att sätt mål, och merparten av dem som misslyckas har inga konkreta mål att leva upp till.

Du bör alltid sätta upp mätbara mål för dig själv och dina hästar.
Vad har du satt upp för mål för dig, för din träning, för ditt jobb, din familj etc. som du ska uppnå innan årsskiftet 2010-2012? Och vad kommer sedan, tänk redan nu minst två år fram i tiden då kvalificeringen för hästarna tar tid och räknas 24 månader bakåt i tiden. Oftast behöver du ha konkret mätbara mål som t.ex. ett ekonomiskt mål (vad får hästen och tävlandet kosta), ett sportsligt mål (att delta i ett mästerskap) samt kanske även ett privat mål (att få tid över).

Tänk på att mätbara mål är viktigt för dig föra att veta var du är på väg och se till att du inte har mätbara mål som är i motsatsförhållande till varandra.

• Framgångsrika sätter alltid stora mål som de vet att de kommer att uppnå, men vet inte alltid hur. Det innebär att du ska utmana dig själv att uppnå det du verkligen vill ha. Ett bra sätt att göra detta är att avsätta en eller ett par timmar på att skriva ner hur du verkligen skulle vilja att ditt liv såg ut vid årsskiftet 2011-2012-2013 eller något annat datum du väljer

• Det största hindret nu är att inte våga förverkliga det som du verkligen vill ha och ett bra sätt att få ihop din målbild är att skriva ett målkort som du regelbundet tittar på.
Detta behöver vara med på kortet:
o Ett mätbart mål
o Ett datum när målet senast ska vara uppnått
o Skriv allt i nutid som om du redan har uppnått det
o Inga negationer (I vår värld ska det inte stå att du inte vill utgå utan att du vill fullfölja och att du kanske ska vara extra försiktig för att komma runt).
o Ha med ekonomi, hälsa och relationer som grundmål (vad är förutsättningarna för ditt tävlande), eftersom mycket har en del av din totalbalans.

• Det som sägs om framgångsrika människor är att de alltid fatta sina egna beslut. Lyssna på alla bra råd och väljer de passar in i din måltid och ditt sätta att var som individ. Glöm inte att också hästarna är individer.

Så innan du nu går vidare till nästa steg. Har du bestämt dig vad du vill uppnå? Inte vad du tror att de kan uppnå, men vad du verkligen vill. Det är stor skillnad i framgångsfaktorn här, därför är det så viktigt att du verkligen vill och brinner för det du vill genomföra. Samt inte glömmer bort att ha roligt.

Då är det dags att gå vidare till del två, vidare till nya utmaningar.

• Att ta reda på vad som formar just dig - i form av vision (inre drivkraft), vilket innebär att du hittar vad för grundkraft driver dig att förverkliga dina mål. Du bör också gå igenom vad för hinder som behöver röjas för att kunna sätta igång och skapa handlingskraft gentemot målen.

• Att skapa en handlingsplan där man skapar ett åtagande gentemot sig själv att verkligen göra det man ska göra för att förverkliga målet. Ofta vill man ha något utan att göra jobbet eller ofta göra något annat. Och sedan skapa om målet i efterhand. Det går inte att skapa riktig framgång på det sättet.

• Att se till att man verkligen utmanar sig själv och förverkligar sin dröm. Här behöver man gå igenom sin ”komfortzon” , vilket ofta innebär att möta sina innersta rädslor. Målet här att skapa en stark drivkraft som röjer alla hinder och skapa den inre balans som vi ofta strävar efter. Strunt samma om man förlorar annat på vägen, göra bort sig, tappar vänner på vägen

• Att göra regelbundna avstämningar/check så att man verkligen får de resultat som man strävar efter. Tänk på att du själv ska ta ansvar för dina egna handlingar i alla lägen, då blir du inte besviken. Att skylla på andra- vad hjälper det dig?

Att ta råd av andra är alltid bra men du väljer vem du lyssnar på och om du vill följa råden. Tänk på samma sätt som om du köper aktier, hus och bilar eller något annat. Lyssna på råden, men tänk på att det är du som får leva med slutresultatet. Att bli bra inom en idrott kräver mycket och kan tära på annat.

Och inom distansritt som är tidskrävande och dyrt kan mycket annat stå på spel:
• Har du tagit ansvar för ditt liv?
• Har du tagit ansvar för din ekonomi?
• Har du tagit ansvar för din hälsa och träning?
• Har du tagit ansvar för dina relationer (det som är ditt ansvar, och inte den andra personens)?

/Ingrid Boström


 

PEAK ENDURANCE
Dänningelanda Rävagård 35593 Växjö Sweden
Tfn: +46 470 776012 Mobil: +46 70 55 15 333
stallpeak@passagen.se